Selecteer een pagina

Protestantse Gemeente Damsterboord

Damsterboord is een gastvrije gemeente waar iedereen welkom is. Ze is ontstaan uit de Hervormde Gemeente Oosterhunze en de Gereformeerde Kerk Lewenborg te Groningen. Er wordt samengewerkt met de Rooms-Katholieke Walfriedgemeenschap. Meer informatie in onze Welkomstfolder.

De Stefanuskerk in Noorddijk, onze thuisbasis

Misschien kent u de Stefanuskerk in Noorddijk alleen van buiten, of misschien heeft u er op een zondagmiddag wel eens binnen rondgekeken. Onze kerk, aan de rand van Lewenborg, is bijna elke zondagmiddag open voor wie er een kijkje wil nemen.
Maar een kerkdienst op een ‘gewone’ zondagmorgen, hoe zou dat gaan? In ‘onze zondagsdienst’ vertellen we wat u kunt verwachten als u eens een dienst wilt bijwonen, u bent van harte welkom.

De zondagse vieringen

Met uitzondering van de eerste zondag van de maand vinden onze kerkdiensten plaats in de Stefanuskerk in Noorddijk.
De eerste zondag van de maand is de dienst in de Emmaüskerk in Lewenborg. Dat is dan een oecumenische dienst die gezamenlijk met de Walfriedgemeenschap wordt voorbereid en waarbij wisselend een Rooms-Katholieke of protestantse voorganger de dienst leidt. Ga hier naar een overzicht van de diensten.

Jeugd

Elke zondag is er kindernevendienst. Ook hier gaat het over geloof en leven meestal met een bijpassende activiteit of in de vorm van een project. Voor de allerkleinsten is er oppas. Alle informatie staat onder Jeugd.

Ouderen

Heeft u vervoer naar de kerk nodig, wilt u een kerkdienst beluisteren, meedoen met een gespreksgroep of heeft u als oudere behoefte aan contact?

…voor iedereen

Naast de zondagse kerkdiensten organiseert onze gemeente activiteiten waarbij iedereen zich welkom mag voelen. Door het jaar heen kunt u lezingen en gespreksgroepen bezoeken, soms zijn er wandelingen of een creatieve workshop.
De informatie vindt u onder Activiteiten op deze pagina en onder Agenda.

Wilt u ons helpen, er is altijd wat te doen. Van diaken tot bezoeker, van autovervoer tot gastvrouw of -heer, alle hulp is welkom!

Service

Routebeschrijving naar Stefanuskerk en Kerkenheem

Wij willen u graag digitaal op de hoogte houden over zaken die onze kerk en gemeente aangaan. Hiervoor kunt u toestemming geven via dit emailtoestemmingsformulier. 

Activiteiten

19 december 2019 – 19:30 uur
Kerstviering Samenkring ’t Roer

project ‘De kunst van het ouder worden’
dinsdag 14 januari 2020, Het Dok, 10.00 uur – lezing Douwe Draaisma: “Ach, wat is oud?”

Aandacht voor het klimaat
22 januari 2020, 19:45 uur Kerkenheem – documentaire avond;
26 januari 2020, 10:00 uur, Stefanuskerk – thema-kerkdienst ‘Wij en ons klimaat’
1 februari 2020, 14:00 – 15:30 uur Kerkenheem – een bijzonder bijenproject.

Info

Openstelling kerk
De Stefanuskerk is bijna elke zondagmiddag van 12:00 – 17:00 uur geopend voor bezoekers.
Zondag 15 december 2019 geen toeristische opening wegens opvoering Oberufer kerstspel in de Stefanuskerk. Allen welkom, aanvang 15:30 uur.

Verhuur gebouwen
De kerk en Kerkenheem kunnen gehuurd worden. Ga naar Verhuur voor meer informatie en prijzen.

Verklarende woordenlijst
Op deze site worden soms begrippen gebruikt die misschien niet meteen duidelijk zijn. Open of download de lijst als leeshulp.

Protestantse Gemeente Damsterboord staat vermeld op Wijdekerk.nl