zondagen 27 augustus, 10 en 17 september; lezingen uit Prediker

In de vorige zomer heb ik een begin gemaakt met doorgaande lezing uit Prediker. Prediker is een de naam van een Bijbelboek uit het Oude Testament. Het behoort tot de categorie van de wijsheidsboeken. In de regel heeft het geen grote plaats in de liturgie. Dat is jammer. Want het is een Bijbelboek dat veel ruimte tot nadenken en gesprek biedt. Deze doorgaande lezing in een paar zomeretappes biedt de kerkganger gelegenheid voor een nadere kennismaking.

In de vorige zomer zijn de eerste hoofdstukken gelezen. We kwamen toen tot hoofdstuk 3,15. Daar gaan we verder.

Op 27 augustus lezen we hoofdstuk 3, 16-22. Daar staat iets intrigerends en actueels over de verhouding tussen mensen en dieren. Waar zijn ze verschillend, waar gelijkwaardig? Uit Matthéüs de klassieke lezing voor deze zomerzondag uit hoofdstuk 16: vers 24-28, over het loslaten, het afstand doen, misschien ook van vermeende voorrechten in de schepping.

Op 10 september lezen we uit Prediker 4, 7-12 over wie de ene mens voor de ander kan zijn, twee zijn sterker dan één. Die realtie behelst ookhet vatslopen en opnieuw kunnen beginnen, zo vormt Prediker een mooi tweeluik met de zondagslezing uit Matthéüs 18, 15-20.

Op 17 september lezen we Prediker 4, 17- 5, 6 over de beweging van mens naar God. Wat is het de tempel van God te betreden, hoe doe je dat, wie kun je voor God zijn? Wat doet het met je. Daar werpt ook de gelijkenis uit Matthéüs 18, 21-35 een licht op.

Op een later moment hoop ik de doorgaande lezing uit Prediker voort te zetten.

 

 

Afgelopen zondag (9 juli) vond in Noorddijk de gemeentezondag plaats: Ondertussen jaarlijkse traditioe aan de vooravond van de zomervakantie.

Hierbij een foto-verslagje van deze mooie geslaagde dag.

Het thema dit keer was 'mensen en bomen'

     

 

Vanaf nr 45 staan de nieuwsbrieven ook de website.

Voor nieuwsbrief 45, zomerberichten 2017, zie: Nieuwsbrief 45, juli 2017

Op 24 september vieren we de vredeszondag samen met de Pepergasthuisgemeente.

Er horen twee diensten (Pepergasthuiskerk en Stefanuskerk) bij en een vredeswandeling naar elkaar toe. Daarna zullen beide gemeenschappen elkaar in een agapèmaaltijd ontmoeten in Kerkenheem, afgesloten met een gezamenlijke muzikale viering in de Stefanuskerk. 

 

Programma

10.00 dienst in Stefanuskerk

10.30 korte viering in Pepergasthuiskerk (u kunt kiezen welk van de twee u bijwoont)

ong 11.00 uur, vertrek wandelaars Pepergasthuis

ong 11.35 uur, vertrek wandelaars Stefanuskerk vanaf P Bevrijdingsbos

ong 12.15 uur, ontmoeting beide groepen in Bevrijdingsbos bij het plein Kinderrechtenpad

ong 12.45 uur, aankomst gezamenlijke groep wandelaars in Kerkenheem

ong 12.50 uur, agapèviering en -maaltijd in Kerkenheem

ong 13.45 uur, muzikale viering in Stefanuskerk

ong 14.30 uur, afsluiting

 

Meer informatie volgt!

 

Viering bij het afscheid van de VVKL

In Lewenborg was de VVKL een begrip. Verschillende kerken die samen werkten in een vereniging: “de Vereniging van Kerken in Lewenborg en omstreken”. De tijden zijn veranderd en de besturen van de twee overgebleven leden, dat zijn de Walfriedparochie (toen nog) en de Protestantse Gemeente Damsterboord hebben besloten de VVKL op te heffen. Het besturenoverleg van de Walfriedgemeenschap en Damsterboord neemt de taken over van de VVKL. Dit besturenoverleg zal u daar nader over informeren.

Het besturenoverleg heeft ook gevraagd aan de projectgroep oecumene om in de oecumenische viering van 3 september aandacht aan de VVKL te besteden. De projectgroep doet dat graag. De voorbereiding vindt plaats op 23 augustus. Na die dag komt er meer informatie over de viering op onze website te staan. Kijkt u dan daar vooral nog even. We hopen van harte u te mogen verwelkomen op 3 september!

Namens de projectgroep oecumene,

 

pastor Hilda van Schalkwijk en ds Jan Wilts.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com